tel. 09 210 69 69   •   info@pccaritas.be

Volwassenen

Crisiszorg

Sint-Elisabeth 2 is een gesloten dienst voor crisiszorg en intensieve zorgen voor personen
met een algemene psychiatrische problematiek.

ASAP

Sint-Elisabeth 1 en De Klimop richten zich naar mensen met angst-, stemmings- aanpassings- en persoonlijkheidsstoornissen (ASAP). Het behandelaanbod kan zowel in volledige opname als in een daghospitaalformule. De brochure over de dagbehandeling kan u onderaan de pagina downloaden.

In Umoja kunnen mensen met complex traumagerelateerde problematieken terecht.

Psychosezorg

Dageraad is een afdeling voor psychosezorg. Vroegdetectie, behandeling en nazorg voor adolescenten (jongeren tussen 16 en 21 jaar) en volwassenen.