tel. 09 210 69 69   •   info@pccaritas.be

Samenwerkingsverbanden en zorgvernieuwing

Beschut Wonen VZW De Nieuwe Horizon

Vzw De Nieuwe Horizon is een initiatief dat plaats biedt aan 60 personen, zowel mannen als vrouwen. Deze personen hebben een opname op een psychiatrische afdeling niet (meer) nodig, zijn (nog) niet in staat zich volledig zelfstandig in de maatschappij te vestigen en hebben behoefte aan psycho-sociale ondersteuning in hun dagelijks leven.

Ombudsfunctie: POPOV

Projectgroep zorgcircuit - Ouderenpsychiatrie Oost-Vlaanderen

Netwerk ouderen geestelijke gezondheidszorg regio Groot Gent (NOGGGG)

Samenwerkingsverband met P.C. Guislain

Opnamebeleid voor verstandelijk gehandicapten met psychiatrische problematiek

SKIPI, mobiele crisiszorg voor volwassenen met verstandelijke beperking

VZW Compaan