tel. 09 210 69 69   •   info@pccaritas.be

Psychiatrisch Verzorgingstehuis

De Wadi

Het PVT De Wadi is een woonvoorziening gelegen in een woonkern in de Poelstraat te Merelbeke.

Op De Wadi verblijven mensen met een langdurige psychiatrische problematiek die hen (voorlopig of definitief) belet om zelfstandig of beschut te wonen. Ze zijn in min of meerdere mate begeleidingsafhankelijk. Deze begeleiding is erop gericht om de resterende mogelijkheden op peil  te houden of te verbeteren. Daartoe worden bewoners maximaal betrokken in de verschillende huishoudelijke taken in hun woning, worden ze gestimuleerd om hun zelfzorg op te nemen en wordt samen met hen gezocht naar zinvolle dagbezigheid.  

Het maken van eigen keuzes en het (terug) opnemen van eigen verantwoordelijkheid  op verschillende levensdomeinen zijn sleutelbegrippen binnen onze werking. Het ‘gewone’ leven is hierbij ons uitgangspunt.

Het PVT De Wadi beschikt over 56 plaatsen.

Klik hier voor een liggingsplan.