tel. 09 210 69 69   •   info@pccaritas.be

Ouderen

 

60+ is een opname- en kortdurende behandelafdeling voor gerontopsychiatrie (bejaarden met een psychiatrische problematiek). De patiënten kunnen uit het thuismilieu, een bejaardenvoorziening of een ziekenhuis naar de afdeling worden doorverwezen.

Bij elke opname doorloopt de patiënt een observatieperiode, waarin hij multidisciplinair gescreend wordt. Zo worden de zorgnoden in kaart gebracht en kan een individueel behandelplan opgemaakt worden.

  
Wanneer de behandelingsdoelen zijn bereikt wordt het ontslag voorbereid. Alle hulpverleners zullen, elk op hun domein, de patiënt begeleiden naar dit ontslag toe. Ook de familieleden krijgen de gelegenheid hun zorgen en/of vragen verder met het team te bespreken.  

 Tijdens de behandelperiode worden de individuele behandelingsdoelen geëvalueerd en aangepast. De verwijzende geneesheer en de familie van de patiënt worden steeds op de hoogte gehouden van de resultaten.Naast de medische begeleiding en de functietraining kan ook gebruik gemaakt worden van groepstherapie, individuele psychotherapie, gedragstherapie en systeembegeleiding.