tel. 09 210 69 69   •   info@pccaritas.be

Kinderen en adolescenten

Kinderen en jongeren vertegenwoordigen een grote groep binnen PC Caritas. In 2016 bestond 40% van de opnames (residentieel/semi-residentieel) uit de leeftijdsgroep onder de 23 jaar. Samenwerking en zorgnetwerken zijn essentieel binnen deze doelgroep. PC Caritas engageert zich ook voor de ontwikkeling van de nieuwe Gids Kinderen en Jongeren. Voor een overzicht van onze samenwerkingsverbanden, klik hier.

De Kaap De Kaap richt zich tot kinderen en adolescenten van 6 tot 17 jaar die vastlopen in hun ontwikkeling en/of hun opvoedingssituatie.
JOVO Jovo biedt een zorgprogramma voor 20 jongvolwassenen tussen 17 en 23 jaar met angst-, stemmings- of persoonlijkheidsproblematiek.
De Branding logo De Branding is een afdeling voor forensische kinder- en jeugdpsychiatrie bestaande uit 7 bedden voor langdurige behandeling, 1 hervalbed en 2 bedden voor crisisopname.
Jongerengroep Dageraad

Dageraad is een behandelingsafdeling voor psychose. De afdeling heeft een apart psychotherapeutisch aanbod voor adolescenten met psychotische problematiek. In deze therapiegroep kunnen een zestal adolescenten van 15 tot 21 jaar terecht.

De Meander Op de afdeling De Meander (voor psychiatrische stoornissen bij personen met een licht verstandelijke beperking) is er een residentiële groep voor 10 jongeren vanaf 16 jaar.

Deze afdelingen vormen samen een cluster waarbinnen de zorg voor kinderen en jongeren optimaal op elkaar wordt afgestemd.

PC Caritas is een vestigingsplaats van de Ziekenhuisschool Stad Gent. Kinderen en jongeren genieten lager en secundair onderwijs gedurende hun opname.

Ziekenhuisschool Stad Gent