tel. 09 210 69 69   •   info@pccaritas.be

De Keiberg

Arbeidscentrum

 

 

Op zoek naar een origineel geschenk?
Volg ons op Facebook!

Het arbeidscentrum richt zich tot mensen met een psychische problematiek die niet (meer) kunnen tewerkgesteld worden in het gewone of beschermende tewerkstellingscircuit.

Door het aanbieden van werk op maat dragen we bij tot structuur in het dagelijks leven, sociale contacten en maatschappelijke integratie.


We streven naar een kwaliteitsvolle begeleiding door te werken vanuit de empowerment- en rehabilitatiegedachte en vanuit volgende basisprincipes: 

 • De ondersteuning van de arbeidszorgmedewerker is vraaggestuurd. Er wordt vertrokken vanuit de noden van de cliënt.
 • Dit gebeurt via maatwerk  (= werk op maat én zorg op maat)
  “Werk op maat” betekent dat er rekening gehouden wordt met de capaciteiten, beperkingen en ontwikkelingsmogelijkheden van de arbeidszorgmedewerker.
  “Zorg op maat” betekent dat er rekening gehouden wordt met de hele leefwereld van de betrokkene.
 • Kwaliteit is een uitgangspunt.
  De producten of diensten worden in het reguliere circuit aangeboden en/of verkocht en zijn kwalitatief hoogstaand. 
   

Lees meer