tel. 09 210 69 69   •   info@pccaritas.be

Vacatures

ZORG

Psychiatrisch verpleegkundige SE II, crisisafdeling - voltijds contract onbepaalde duur

ZORG

Psychomotorisch therapeut Meander, behandelafdeling voor personen met verstandelijke beperking en psychische problemen - deeltijds (19/38) contract bepaalde duur

ZORG

Kinder- en jeugdpsychiater of psychiater For-K, forensische kinder- en jeugdpsychiatrie en crisiszorg