tel. 09 210 69 69   •   info@pccaritas.be

Stages bij PC Caritas

Nuttige ervaring en praktische kennis opdoen

Bij PC Caritas kan je stage lopen op verschillende afdelingen en diensten. Afhankelijk van je opleiding, ervaring, beschikbare tijd en het aantal openstaande stageplaatsen, wordt in samenspraak met de afdelingsverantwoordelijken bekeken waar we jou kunnen deelmaken van het team.

Vragen over stages in ons centrum kan je richten aan info [at] pccaritas [dot] be. Ook stageaanvragen kunnen langs deze weg ingediend worden.