tel. 09 210 69 69   •   info@pccaritas.be

Opening dagbestedingscentrum FRAZA

Zorgdorpen vzw en PC Caritas: een voorbeeld van intersectorale samenwerking

Op 2 juni stelden Zorgdorpen vzw en PC Caritas hun samenwerkingsverband FRAZA voor, een dagbestedingsinitiatief voor (o.a.) mensen met een psychiatrische problematiek.

Het Fraza is een decentraal dagbestedingsinitiatief van vzw De Heide. Alles begon in 2013 door de overname van een wasserij in de Fraterstraat. Gebruikers van De Heide waren welkom om er mee te helpen bij het wassen van persoonsgebonden was van de bewoners van De Heide. Al snel kwam de vraag om ander werk te kunnen doen. In het pand naast de wasserij werd in 2014 gestart met semi-industrieel werk.

Het initiatief groeide razendsnel, ontwikkelde zijn eigen specifieke werking en sprak meerdere doelgroepen aan. Het werd dus tijd om een afzonderlijke erkenning aan te vragen voor deze specifieke werking. Eind 2015 werd via de koepelorganisatie Zorgdorpen vzw een erkenning goedgekeurd door de provincie als arbeidszorginitiatief.

De noden van de gebruikers in het Fraza werden verder onder de loep genomen en de noodzaak om naast arbeid ook meer activatie en animatie aan te bieden werd geëxploreerd. Dit brengt ons in 2016, toen het semi-industrieel atelier van PC Caritas een nieuw onderkomen zocht. Door de krachten te bundelen kon een bijkomend pand in gebruik genomen worden. Een intersectoraal project kreeg concreet vorm.

Aanbod FRAZA
Er is een mobiele keuken voorzien, die kan herschikt worden naargelang de kookactiviteit. Er is tevens plaats voor een extra semi-industrieel atelier. Doordat er ’s middag een maaltijd wordt voorzien en er een zorgloket aanwezig is, kan de zorg worden gecontinueerd en wordt er voor de gebruiker een extra meerwaarde gecreëerd.

Fraza staat open voor een breed publiek. Doorverwijzers zijn mutualiteiten, sociale diensten, voorzieningen in de geestelijke gezondheidszorg, … Gebruikers op vandaag komen uit de geestelijke gezondheidszorg, mensen met een motorische beperking (al dan niet met een VAPH erkenning), mensen met een persoonlijk assistentie budget, mensen met enkel thuiszorg, …

Door medewerkers en gebruikers uit verschillende sectoren te laten samen werken, doen ze andere indrukken op, ontmoeten ze andere mensen en wordt er kennis en deskundigheid uitgewisseld.

Ons aanbod bestaat grotendeels uit semi-industrieel werk en hoewel dit voor veel mensen afstompend en eentonig kan lijken, zijn sommige gebruikers net op zoek naar werk met een eenvoudig en repetitief karakter. Dit soort werk (verpakken, sorteren, plooien, plakken, adresseren, textieldrukken,…) biedt immers structuur en herkenbaarheid... Dit geeft gebruikers de rust en de veiligheid om dit werk goed uit te voeren. Daarenboven kunnen zij dit soort werk sneller zelfstandig uitvoeren, waardoor hun gevoel van eigenwaarde stijgt.

Omdat het werk veiligheid biedt, is er ook ruimte voor een babbel, grapjes en is de sfeer iets meer ontspannen. Indien gebruikers toch iets creatievers willen proberen kunnen ze 3 keer per week aansluiten bij het bereiden van het middagmaal. Gebruikers die nood hebben aan energieontlading en de voldoening van hard labeur kunnen terecht in de wasserij. Daar wordt de was verwerkt voor de gebruikers van VZW De Heide en andere voorzieningen. Het machinepark kreeg eind 2015 een flinke upgrade en kan daardoor ook particuliere was verwerken volgens wasserij-kwaliteit.

Op deze manier blijft de gedeelde zorg tussen het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap en de sector geestelijke gezondheidszorg niet alleen bij visie en woorden. Er wordt hier concreet samengewerkt om arbeid, animatie en activatie aan te bieden aan mensen met een zorgvraag.

Meer weten? Contacteer Els Blomme via els [dot] blomme [at] pccaritas [dot] be