tel. 09 210 69 69   •   info@pccaritas.be

Infoavond voor huisartsen 23 mei '17

De wagen nemen om een verplaatsing te doen is lang niet voor iedereen een vanzelfsprekendheid. In de Belgische wetgeving zijn medische minimumnormen opgenomen voor bestuurders, waaronder ook richtlijnen voor mensen met een psychiatrische problematiek. Afhankelijk van het ziektebeeld, het stadium van de ziekte, de medicatie die wordt genomen … kan een persoon rij(on)geschikt worden verklaard. Dit heeft vaak een grote impact op het sociaal leven van de patiënt, zijn zelfbeeld, zijn context, …   

Op dinsdag 23 mei ‘17 nodigen we huisartsen uit de regio uit voor een infoavond over de huidige wetgeving m.b.t. rijgeschiktheid bij psychische stoornissen en de implicaties ervan in de dagelijkse praktijk. Psychiater dr. Dirk Van den Abbeele, sinds april verbonden aan MOBiL Team Gent Noord en tot december ’16 adjunct-kliniekhoofd bij UZ Gent, is spreker van dienst.

Bent u (huis)arts en wilt u meer details over deze infoavond?
Meer info en inschrijven via inschrijvingen [at] pccaritas [dot] be, met vermelding van uw RIZIV-nummer.