tel. 09 210 69 69   •   info@pccaritas.be

Pastoraal

De pastores An De Medts, Lieve Orye en aalmoezenier Antoine Rubbens doen een aanbod aan bewoners, patiënten en hun familie voor individuele en pastorale begeleiding.
Ze staan tevens in voor liturgische en sacramentele vieringen.

Het pastoraal team werkt samen met alle personeelsleden mee aan de zeven ankerpunten uit de opdrachtsverklaring. Deze ankerpunten zijn gastvrijheid, solidariteit, kwaliteit, evenwaardigheid, openheid, soberheid en innovatie.