tel. 09 210 69 69   •   info@pccaritas.be

Opdrachtverklaring

Onze kernopdracht bestaat erin om mensen hun levenskwaliteit en eigenwaarde te helpen ontplooien, in stand te houden of te herstellen en dit vanuit een christelijke mens- en maatschappijvisie.
Wij bieden tijdelijke professionele hulp aan kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen van wie hun persoonlijk leven en hun deelname aan het sociale gebeuren verstoord is door een psychiatrische problematiek.
Wij bieden ook permanente professionele begeleiding aan wie daar nood aan heeft wegens blijvende psychische belemmeringen.

Deze kernboodschap werkten we verder uit in zeven ankerpunten:

- gastvrijheid
- solidariteit
- kwaliteit
- evenwaardigheid
- openheid
- soberheid
- innovatie

Lees hier de ankerpunten

In de krachtlijnen voor een kwaliteitsvolle patiëntenzorg / personeelszorg wordt er dieper op de opdrachtverklaring ingegaan.