tel. 09 210 69 69   •   info@pccaritas.be

Historiek

De geschiedenis van het St.-Jozefshuis, het Maison de Sante (Gent) en Caritas (Melle).

De wortels van het huidige psychiatrisch centrum Caritas vinden we reeds bij het ontstaan van de congregatie. Vanuit het 'Moederklooster Ter Haegen' stuurde priester Petrus Jozef Triest in 1808, 5 jaar na de stichting van de congregatie van Zusters van Liefde van Jezus en Maria, een aantal zusters naar het krankzinnigengesticht voor vrouwen te Gent. Daar namen zij de zorg op zich van de geesteszieke vrouwen die er onder armoedige en schrijnende omstandigheden verbleven. Zo ontstond het Sint-Jozefshuis. Honderd jaar later, in 1908, werd deze instelling opgeheven voor het nieuw gebouwde 'Caritas' te Melle.

lees meer