tel. 09 210 69 69   •   info@pccaritas.be

Vorming

PC Caritas biedt een permanent vormingsaanbod rond agressie, waarin zowel theoretische als praktische aspecten aan bod komen. Via trainingsmomenten voor nieuwe zorgmedewerkers en terugkomdagen wordt deze vorming intensief opgevolgd. Ook externe organisaties kunnen een beroep doen op dit vormingsaanbod.

lees meer