tel. 09 210 69 69   •   info@pccaritas.be

Transept

Tentoonstellingsruimte

Het Transept is de zijvleugel van de kapel van PC Caritas, die in 2001 werd omgebouwd tot een tentoonstellingsruimte. Deze expositiezaal wordt gebruikt voor diverse doeleinden.

Een  uitgebreide collectie van werken uit de creatieve ateliers van het centrum worden er regelmatig tentoongesteld. Vanaf 1960 leverden deze ateliers hoogstaande artistieke producten af.

De collectie van PC Caritas is omvangrijk en belangrijk omdat ze een periode van bijna 50 jaar omvat en bovendien van een hoog niveau is. Kunst die niet gemaakt wordt door kunstenaars of mensen met een artistieke scholing, ook ‘Art Brut’ of ‘Outsider Art’ genaamd, krijgt steeds meer belangstelling.

Regelmatig worden er in TRANSEPT thematische tentoonstellingen georganiseerd die het oeuvre van verschillende patiënten belichten.

Naast deze eigen tentoonstellingen wordt TRANSEPT ook ter beschikking gesteld van kunstenaars die hun werk wensen te exposeren. Op die manier kunnen we ons centrum openstellen voor mensen die normaal gezien niet in contact komen met een psychiatrisch centrum. Daarnaast maken we een brug van openheid en betrokkenheid naar de maatschappij en de gemeente Melle in bijzonder.

Ook onze eigen medewerkers van PC Caritas kunnen het TRANSEPT gebruiken om hun werk te exposeren.
In de ruimte kan er ook perfect een klein concert, lezing of voordracht gegeven worden.

 

Willy Vlieghe, voormalig therapeut van PC Caritas, maakte het concept voor de ruimte. Om de eerder beperkte maar wel hoge ruimte optimaal te benutten is een vrijstaande verdieping toegevoegd. Door het los plaatsten van deze constructie wordt het neogotische karakter van deze zijkapel benadrukt en bewaard. 

In 2016 zal het Transept niet beschikbaar zijn voor tentoonstellingen.

 

Bekijk hier enkele werken uit de collectie 

contact: communicatie [at] pccaritas [dot] be 
tel 09 210 68 19